IN HET BASISONDERWIJS

 
Home Auteur Doelen Lessen LesideeŽn Materialen Foto's Nieuws Contact Links

 

 
Lessen techniekinhetbo.nl op 300 Limburgse basisscholen!
 

Hoe en waarom?

Tijdens het derde leerjaar van de pabo was het standaardprogramma van de opleiding afgesloten en konden we ons specialiseren in vakgebieden door middel van het kiezen van minoren. Eťn van die minoren was natuuronderwijs en techniek, waarvoor ik vanzelfsprekend gekozen heb. In het begin van het schooljaar 2008-2009 ben ik gedurende tien weken bezig geweest met deze minor. Het doel hiervan was een onderzoek uitvoeren op het gebied van natuuronderwijs en techniek. Omdat de pabo van de Hogeschool Zuyd tevens VTB-steunpunt Zuid-Limburg is, waren er enkele bedrijven en instanties die verzoeken/ideeŽn aangereikt hadden om onderzoek naar te doen.

Eťn van die onderzoeken was het ontwikkelen van lessen en lesmateriaal bij uitzendingen van 'Me Leonardo'. Deze afleveringen, een twintigtal in totaal, werden tweewekelijks uitgezonden op de regionale televisiezender TV Limburg. Tijdens deze uitzendingen kwamen vraagstukken over technische thema's aan bod en werden antwoorden op deze vragen gezocht door op onderzoek uit te gaan in de praktijk. Elke uitzending werd vervolgens afgesloten met een proefje/experiment.

Nadat de eerste 11 uitzending geweest waren, zijn deze verschenen op DVD en aan alle basisscholen in Limburg verstrekt. Omdat er inmiddels 20 afleveringen uitgezonden waren en de serie hiermee zou stoppen, werd besloten om opnieuw een DVD uit te geven met alle afleveringen erop.

Deze onderzoeksopdracht sprak me erg aan, omdat ik zelf ook reeds lessen ontwierp en het me een uitdaging leek om basisschoolbreed technieklessen te bedenken bij aangeleverde thema's.

Toen ik mijn onderzoek afgerond en ingeleverd had, heeft de techniekleraar van de pabo, Marcel Gijsen, dit doorgegeven aan dhr. Schrijen van het Technocentrum Zuid-Limburg. Deze instelling was namelijk de organisator achter deze uitzendingen en dus ook de onderzoeksvraag. Na een persoonlijk gesprek met het Technocentrum werd aangegeven dat men enthousiast was over mijn lesbrieven en deze, samen met de DVD met uitzendingen, uit wilde geven.
Door een projectbureau uit Maastricht is het geheel daarna opgemaakt om er vervolgens 300 exemplaren van te laten drukken. Tijdens TechTop 2009, op 1 en 2 juli in het Mecc te Maastricht, zijn deze leskisten uitgedeeld aan de leerkrachten van de deelnemende scholen.

Wat?

De uitzendingen van Me Leonardo kenden diverse onderwerpen en thema's, zoals installatietechniek, achtbanen, bruggenbouw, asfalt en glasblazen. Omdat ik mijn onderzoek binnen de periode van 10 weken afgerond moest hebben, heb ik me beperkt tot het maken van lesbrieven bij een drietal uitzendingen van Me Leonardo, te weten:

  • Bruggenbouw (aflevering 5)

  • Raketten (aflevering 12)

  • Riolering (aflevering 13)

Omdat ik van mening ben dat techniek niet enkel bedoeld is voor de bovenbouwgroepen, heb ik het ontwikkelen van de lessen basisschoolbreed aangepakt, van de kleuters tot en met groep 8. Hierbij heb ik de volgende indeling gehanteerd:

  • Onderbouw: groep 1 en 2

  • Middenbouw: groep 3, 4 en 5

  • Bovenbouw: groep 6, 7 en 8

Vervolgens heb ik voor elk onderwerp voor elke bouw een les ontworpen en, indien nodig, deze uitgeprobeerd op de stageschool.

Voor wie?

Zoals al gezegd, zijn er 300 exemplaren van deze leskist vervaardigd, die voor een groot gedeelte uitgedeeld zijn geworden tijdens de VTB-workshop op TechTop 2009. Met enkele medestudenten, de techniekleraar en een techniekdocent uit het praktijkveld heb ik deze workshops gedurende deze twee dagen vormgegeven.

Maar deze leskist is er natuurlijk ook voor u! Mocht u als school buiten de boot vallen, omdat u niet deelneemt aan TechTop 2009 of niet uit Limburg komt, dan kunt u toch gebruikmaken van deze lessen. Onderstaand kunt u alle documenten als pdf-bestand downloaden. U bent volledig vrij om deze te printen, te gebruiken en te verspreiden, zolang de inhoud niet gewijzigd wordt.

Daarnaast is door het Technocentrum toegezegd dat de overige leskisten verstuurd worden naar de Limburgse scholen die tijdens TechTop 2009 geen exemplaar ontvangen hebben.

Algemeen:

Voorwoord voor de leerkracht
Kostenplaatje


Deze leskist van Me Leonardo is mede mogelijk gemaakt door:

 

 

Techniekles bij Me Leonardo 5: Bruggenbouw

Algemeen
Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw

Techniekles bij Me Leonardo 12: Raketten

Algemeen
Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw

Techniekles bij Me Leonardo 13: Riolering

Algemeen
Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw

Extra techniekles

Extra techniekles

 


 

P.P. van Birgelen, 2007-2010

Naar beginpagina

Mail de webmaster

Naar boven