IN HET BASISONDERWIJS

 
Home Auteur Doelen Lessen LesideeŽn Materialen Foto's Nieuws Contact Links

 


LesideeŽn
 

De opzet van dit onderdeel zal enige overlap vertonen met de reeds onder het kopje 'lessen' aanwezige lesideeŽn. Op deze pagina hebben echter een tweetal iets afwijkende zaken een plek gekregen:

  • Lessen, ontworpen door derden en die ik, na ze uitgeprobeerd te hebben, de moeite waard vind om aan te bevelen;

    Regelmatig maakte ik gebruik van lessen of ideeŽn die ik elders opgedaan had. Vaak was ik zelf simpelweg nog niet op het idee gekomen om het zo uit te voeren of bleek een idee al te bestaan. Daarnaast is het ook niet nodig om het wiel opnieuw uit te vinden. De betreffende lessen voldoen aan de selectiecriteria: liefst met zo goedkoop mogelijke of anders zo duurzaam mogelijke materialen en laagdrempelig met betrekking tot de uitvoering door de gemiddelde leerkracht.

  • Uitwerkingen door derden van mijn lessen.

    Nog steeds ontvang ik van tijd tot tijd e-mails met hierin veelal lovende reacties betreffende deze site. Vaak wordt er naast deze complimenteuze reacties ook om advies gevraagd over een uit te voeren techniekles. Uiteraard stel ik dit zeer op prijs en probeer ik de afzender altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Soms ontvang ik later nogmaals een bericht met hierin een verslagje en foto's van de uitvoering. Omdat ik het niet alleen mooi vind om te zien dat mijn lessen ook daadwerkelijk door anderen gebruikt worden en zo bijdragen aan techniekbeleid, hoop ik met het plaatsen van deze foto's en verslagen tevens nog meer leerkrachten enthousiast te maken om iets met techniek te gaan doen. Daarnaast is te zien dat ook aan mijn lessen soms weer een eigen draai wordt gegeven, hetgeen anderen ook weer op ideeŽn kan brengen.
    Blijf deze verslagen en foto's dus ook vooral sturen! In samenspraak met de auteur zal ik besluiten of en op welke manier deze informatie geplaatst wordt.

Lesontwerpen door derden

Spaghettispekbouwsels

Deze les staat in het teken van 'stevigheid en constructie', waarbij gebruikt wordt gemaakt van spaghetti en spekjes (marshmallows). Na eventueel een inleidend gedeelte over het aanbrengen van stevigheid bij constructies worden de kinderen uitgedaagd om een zo hoog mogelijke toren te bouwen met enkel spaghetti en spekjes. Uiteraard zijn deze onderdelen gelimiteerd. Om een wedstrijdelement aan te brengen, is het uiteraard noodzakelijk dat alle groepjes evenveel materiaal krijgen. Om de spanning nog wat meer op te voeren, kan er een tijdslimiet gesteld worden.
Uit ervaring weet ik dat de kinderen heel enthousiast zijn over deze les en nauwelijks uitleg nodig hebben. Doordat de spaghetti makkelijk in de spekjes gestoken kan worden, zijn er geen lastige constructietechnieken nodig en kan binnen afzienbare tijd een flink bouwwerk geconstrueerd worden!

Onderwerp/domein: constructie, stevigheid, ruimtelijk inzicht;
Aantal leerlingen: Onbeperkt, mogelijk als klassikale les. Aan te bevelen is om de groepjes niet groter dan 2-3 leerlingen te maken;
Tijdsduur: Ongeveer 30 minuten;
Benodigdheden: Spaghetti en spekjes (marshmallows);
Kosten: ongeveer 7,50 euro voor een klas.


 

Spaghettibrug

Met spaghetti is nog meer mogelijk in het kader van techniekonderwijs. De bekendste toepassing, waar op internet veel over te vinden is, is het maken van een spaghettibrug. Door een juiste constructie van enkel spaghetti en plakband kan het geheel zodanig verstevigd worden dat het enkele kilo's kan dragen. Het is raadzaam om vooraf enkele constructies te bespreken. Vervolgens gaan de kinderen aan de slag met het bouwen van de brug en nadien worden de ontwerpen getest op stevigheid door ze te belasten met gewichten.

Onderwerp/domein: constructie, stevigheid;
Aantal leerlingen: Onbeperkt, mogelijk als klassikale les. Aan te bevelen is om de groepjes niet groter dan 2-3 leerlingen te maken;
Tijdsduur: Ongeveer 45 minuten;
Benodigdheden: Spaghetti en plakband;
Kosten: ongeveer 7,50 euro voor een klas.


 

Eggsperiment

Wederom een les die gaat over 'stevigheid en constructie'. De bedoeling van deze les is uiterst eenvoudig, doch zeer verrassend en uitdagend: een kwetsbaar (ongekookt) ei dient zodanig beschermd te worden dat het een val van enkele meters kan doorstaan. Er mag uiteraard enkel gebruik worden gemaakt van de verstrekte materialen en na een korte uitleg met enkele handreikingen is het aan de kinderen hoe ze deze opdracht vormgeven. Er kan gekozen worden voor het maken van een parachute, maar andere kinderen zullen wellicht van mening zijn dat het goed verpakken van het ei ook werkt. Voor de beschikbare materialen moet gedacht worden aan keukenrol, vliegerpapier, touw, noppenfolie, enzovoorts.
Het wel of niet sneuvelen van een ei voegt automatisch een wedstrijdelement toe en daarnaast is het mogelijk om een tijdslimiet te stellen. Uiteraard worden de ontwerpen ook getest door ze een val van enkele meters te laten maken. Een balustrade is hiervoor het meest geschikt, maar ook een raam op een verdieping of een klimrek kan gebruikt worden. Let in ieder geval op de veiligheid en zorg ervoor dat de kinderen deze door hun enthousiasme ook niet uit het oog verliezen. Het is immers de bedoeling dat enkel de bouwwerken een val van enkele meters maken!

Onderwerp/domein: constructie, stevigheid, bescherming;
Aantal leerlingen: Onbeperkt, mogelijk als klassikale les. Aan te bevelen is om de groepjes niet groter dan 2-3 leerlingen te maken;
Tijdsduur: Ongeveer 45 minuten;
Benodigdheden: Doos eieren en een aantal materialen, waarvan hierboven voorbeelden genoemd zijn;
Kosten: ongeveer 2 euro voor een klas, ervan uitgaande dat de bovengenoemde materialen reeds op school aanwezig zijn.

 

 

Techniekproject bij kleuters

Basisschool Patricius uit Pey-Echt is een school die schoolbreed actief bezig is met techniekonderwijs. Zo ook bij de kleuters. Op dat moment waren ze daar bezig met het thema 'vriendjes' en daarin wilden ze de technieklessen dan ook graag integreren. Per mail werd ik gevraagd of ik nog ideeŽn en tips had.
In de kleutergroep 1/2c werden de lessen uiteindelijk uitgevoerd. Het voornaamste onderdeel was het maken van zogenaamde 'wipkippen', maar ook met andere materialen werd er driftig gebouwd, waarna uiteindelijk een mooie speeltuin op de projecttafel in de klas verscheen! Op de foto's is duidelijk te zien dat er ook bij de andere opdrachten en bouwwerken duidelijk sprake is van techniekonderwijs. Zo is er in de muur van Lego een steensverband te herkennen en dagen ook de andere materialen (Lasy en Poly-M) uit tot het nadenken over een stevige constructie. 


 

Uitwerkingen van mijn lessen door derden

Stroom in huis

De Belgische pabostudente Elien Vermeulen kreeg vanuit de opleiding de opdracht om een zogenaamd 'innoverend project' uit te voeren op haar stageschool. Ze had ervoor gekozen om dit in het kader van techniek te doen. Bij dit project heeft ze gebruikgemaakt van mijn les 'stroom in huis' voor de onder- en middenbouw. Nadat ik haar per mail nog wat zaken verduidelijkt had, heeft ze zelf een model van het huis gebouwd en vervolgens in de praktijk ingezet. Haar foto's laten zien dat ze het geheel zeer kundig uit heeft gevoerd en dat het resultaat dan ook gezien mag worden! Zelf schreef ze het onderstaande over dit project:

Als derdejaarsstudente voor leerkracht lager onderwijs, hadden wij de taak om een "innoverend
project" uit te werken op onze stageschool. In mijn geval was dit "TECHNIEK".
Op deze site heb ik het lesidee "stroom in huis" gevonden.
De dwarsdoorsnede van het huis heb ik ook gecreŽerd.
Het is een heel praktisch en interactief bord: de kinderen kunnen de lichtjes en de wasmachine aan en uit zetten. Ook de deurbel werkt elektrisch. Je kan erop drukken. Via een digitaal klokje op het huis, kunnen ze ook het uur aflezen. Bij deze, dankuwel voor de inspiratie!

Elien Vermeulen


Op de volgende fotoīs is haar uitvoering van het binnenwerk en het eindresultaat te zien:


  

P.P. van Birgelen, 2007-2010

Naar beginpagina

Mail de webmaster

Naar boven